“Ljubezen se po svojem značaju odlikuje kot srečanje, srečanje pa zmeraj pomeni, da gre za odnos ene osebe do druge.”

(Viktor Frankl)

V Evangeličanski cerkvi Koper – Izola se kristjani zbiramo, da bi oznanjali radostno vest o življenju in vstajenju Jezusa Kristusa.

Osrednje bogoslužje: vsako nedeljo ob 10. uri

Za Gospodom, svojim Bogom, hôdite in njega se bojte; njegove zapovedi izpolnjujte, njegov glas poslušajte, njemu služite in njega se držite!

(5Mz 13,5)