“Ljubezen se po svojem značaju odlikuje kot srečanje, srečanje pa zmeraj pomeni, da gre za odnos ene osebe do druge.”

(Viktor Frankl)

V Evangeličanski cerkvi Koper – Izola se kristjani zbiramo, da bi oznanjali radostno vest o življenju in vstajenju Jezusa Kristusa.

Osrednje bogoslužje: vsako nedeljo ob 10. uri

Jezus mu je dejal: “Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.(Jn 14,6)