O nas

Človek je v vsaki starosti in kulturi soočen s tem, da mora razrešiti eno vprašanje: namreč, kako naj premaga ločenost. Ločenost od Boga in bližnjega. Prva nam je prinesla smrt, druga pa je posledica prve. Torej vprašanje se glasi: kako naj dosežem združitev, kako naj presežem svojo lastno individualno življenje in najdem enost? Jezus nas je povabil naj se vrnemo k Drugemu za vsako ceno. Ne glede na njegov greh in našo prizadetost. To nam je pokazal s svojim zgledom, ko je zaradi nas pretrpel sramotenje in smrt na križu. Zato je tudi rekel: “Jaz sem pot resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.” (Jn 14,6)

Evangeličanska cerkvena občina Koper-Izola je krščanska protestantska skupnost, kjer se kristjani zbiramo zaradi izpovedovanja vere v Vstalega Jezusa Kristusa. Zavedamo se, da je problem vsega stvarstva v njegovi minljivosti, zato rešitev iščemo v odnosu z Jezusom, ki je smrt premagal (Rim 6,9). Cerkev že tretje tisočletje izpoveduje zmago nad smrtjo in mi se ji pridružujemo v tem zgodnjekrščanskem oznanilu (kerigma), kar je tudi naše poslanstvo. Izogibamo se izključevanju kogarkoli, nasprotno, vse ljudi dobre volje vabimo, da se nam pridružijo v odkrivanju (vse)Smisla, ki sta ga naša prastarša zapravila. Verjamemo tudi, da Boga ni moč spoznati mimo svojega bližnjega, zato želimo slediti Jezusovi zapovedi: “To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.” (Jn 15,12) Ta zapoved se lepo bere, a težje živi. Zato v naši skupnosti verujemo, da s krstom vstopamo v novo Družino in v njej uresničujemo omenjeno Jezusovo zapoved.

“Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen.” (1 Kor 13,13)

“Dragi Bog, pomagaj svoji Cerkvi in njenim otrokom, da bi sprejemali drug drugega in bi bili potrpežljivi drug z drugim. Prosimo te, podari nam svojo Vseljubezen, da bi vero zmogli živeti preko svojih zmožnosti.”