Verovanje

V ECO KP – IZ IZPOVEDUJEMO:

†NICEJSKO – CARIGRAJSKO VEROIZPOVED

VERUJEM v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari.

In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je rojen pred vsemi veki

in je Bog od Boga, Luč od Luči, pravi Bog od pravega Boga.

Rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno.

Ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes.

In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek.

Bil je tudi križan za nas pod Poncijem Pilatom, je trpel in bil v grob položen.

In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma.

In je šel v nebesa, sedi na Očetovi desnici.

In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve;

in njegovemu kraljestvu ne bo konca.

Verujem v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja.

Ki izhaja iz Očeta in Sina*.

Ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo. Ki je govoril po prerokih.

In eno, sveto, katoliško (vesoljno) in apostolsko Cerkev.

Priznavam en krst v odpuščanje grehov.

In pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku.

 
Amen.

* in Sina (filioque) poznejši dodatek na krščanskem zahodu